Redactie

Reveille. Al 28 jaar verschijnt er elk kwartaal een nieuwe editie van ons verenigingsblad Reveille (over traditie gesproken!). De inhoud geeft zoveel mogelijk die onderwerpen weer waar Eendracht in al haar geledingen mee te maken krijgt.

Reveille signaal:

Signaal

Redactie. Een actieve Redactie verzamelt niet alleen de kopij maar zorgt ook voor de gehele verdere aanmaak en afhandeling van Reveille.

Jubileumuitgaven. Speciale aandacht verdienen de jubileumuitgaven. De gehele historie van Eendracht is hier chronologisch in kaart gebracht. Een bezoekje waard.

Artikelen. Alle electronische aanwezige Reveilles zijn ook op deze site opgenomen.

Kopij. Uw eigen bijdragen aan Reveille zijn meer dan welkom. U kunt ze natuurlijk ook via email doorsturen naar de redactie.

 

De website is ontworpen en gesponsord door MarkAlbers.nl