Muziekcommissie

Muziekcommissie. De muziekcommissie bestaat uit dirigent, bibliothecaris en een aantal leden van de fanfare. De dirigent stelt in overleg met deze commissie het repertoire voor de diverse concerten en optredens vast.

Bibliothecaris. De belangrijkste functie in de Muziekcommissie wordt vervuld door de de Bibliothecaris. De bibliothecaris is namelijk belast met het beheer van de bibliotheek met bladmuziek. Hieronder valt o.a. het aankoopbeleid en de contacten met de muziekbibliotheek i.v.m. lenen. Verder zijn het archiveren en de uitgave en inname van bladmuziek tijdrovende maar noodzakelijke klussen.
Een aanverwante taak is het maken van toelichtende teksten op de muziekwerken die geprogrammeerd staan.

Leden. De leden van de muziekcommissie vertegenwoordigen de diverse secties uit de fanfare. Verder hebben ze tot taak om zo goed als mogelijk is mee op de hoogte te blijven van het verschijnen van nieuwe (blad)muziek. Op basis daarvan komen ze namens de leden met voorstellen voor de te spelen werken of andere ideeen voor de concerten en optredens.

Afwegen. Een moeilijke taak van de commissie zit in het maken van afwegingen. Immers: het concertpubliek, de gevorderde muzikant, de beginnende muzikant, het publiek bij wegoptredens, de donateurs: zij stellen allemaal hun eigen voorwaarden aan het te spelen repertoire. Aan de muziekcommissie is het om zoveel als mogelijk is het iedereen naar de zin te maken. En daarbij ook rekening te houden met externe omstandigheden zoals een optocht waarbij 2 uur lang muziek gemaakt moet worden, een openluchtconcert die weer bepaalde eisen stelt aan de soort muziek.
Al met al: een leuke, boeidende en uitdagende taak dus.


Muziekuitgevers

Muziek voor opleidingsorkesten

 

De website is ontworpen en gesponsord door MarkAlbers.nl